Medborgarlöfte för ett tryggare Karlsborg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson håller dokumentet om medborgarlöftet framför sig.

17 februari 2022

Karlsborgs kommun och Polisen samverkar på olika sätt för att göra Karlsborg till en trygg och säker plats att besöka, leva och verka i. En viktig del i den samverkan är det som kallas medborgarlöfte till kommunens invånare.

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson har varit delaktig i arbetet att ta fram medborgarlöftet för 2022. Hon påpekar att Karlsborg är en trygg plats redan idag, men att det ändå finns problem som behöver hanteras för att öka tryggheten ännu mer. Vi får i princip alltid höga betyg just när det gäller tryggheten i olika mätningar, bland annat i medborgarundersökningen. Men det betyder inte att vi sätter oss med armarna i kors och känner oss nöjda med det. Vi kan alltid bli bättre, menar Catarina. 

Utifrån bland annat statistikunderlag, enkäter och anmälda brott har det gått att identifiera några problemområden som sedan har legat till grund för de mål Karlsborgs kommun och Polisen tillsammans har tagit fram för 2022: 

  • ökad samverkan mellan näringsidkare, kommun, polis och medborgare. 
  • att Karlsborg ska uppfattas som en trygg plats. 
  • förebygga bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar.

För att uppnå målen är planen att genomföra aktiviteter för att exempelvis höja trafiksäkerheten, medvetandegöra och uppmärksamma förekomst av brott i nära relationer, utveckla grannsamverkan samt utveckla det uppsökande arbetet gentemot ungdomar. 

Målen och aktiviteterna kommer att följas upp regelbundet på de samverkansmöten som sker under året. 

Det är ett oerhört viktigt arbete med ambitiösa mål som vi har framför oss i år, kommenterar Catarina de överenskomna målen och aktiviteterna och väntar sig att de planerade insatserna ger önskad effekt.  Min förhoppning är förstås att vi kan se att våra insatser ger resultat och märks i vårt samhälle. Med den här planen ser jag fram emot ett ännu tryggare och säkrare Karlsborg, avslutar Catarina. 

Kontakt och information

Catarina Davidsson

catarina.davidsson@karlsborg.se

0505-171 59