Må bra i skolan - tips och råd för dig som elev

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Må bra i Skolan - Tips för studieteknik, mående och mobbing

Tillsammans var ett projekt som pågick under åren 2017-2019, finansierat av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden där Elevhälsan i Karlsborgs kommun tillsammans med psykologi för lärande (PFL) arbetat med fokus på psykisk hälsa.

Elever och vårdnadshavare kan här hitta enkla tips och råd på hur eleverna kan få en balans i skolvardagen. Tipsen och råden är tillgängliga för alla elever och andra viktiga personer i deras liv som vårdnadshavare och personal inom skolan. Materialet är utformat av elevhälsan i Karlsborgs kommun, Psykologi för lärande (PFL) tillsammans med elever i projektet Tillsammans.

Målsättningen för projektet var att utveckla elevhälsoinsatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa.