Ensamkommande barn och unga

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Tonårspojke i ett klassrum

Varje år kommer det barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl.

Kommunen tar emot asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare, det är dessa barn och ungdomar vi kallar ensamkommande.

De flesta togs emot under 2015.  De unga placeras på särskilda hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn och ungdomar eller i familjehem. Karlsborgs kommun är ytterst ansvarig tills att de fyllt 18 år. 

De flesta ensamkommande i vår kommun kommer ifrån Afghanistan, men också Eritrea, Somalia och Syrien.

Kommunens respektive Migrationsverkets ansvar

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn och unga när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet.

Annat stöd kommunen ger:
 • Barnets socialsekreterare ger individuellt stöd
 • Man utser en god man till barnet, efter uppehållstillstånd ska barnet istället få en särskilt förordnad vårdnadshavare som ska sörja för deras person. 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

Alla asylsökande ensamkommande har rätt till en god man. God man är en person som är en juridisk ställföreträdare i alla frågor som rör barnets angelägenheter.

Om och när barnen fått permanent uppehållstillstånd ska kommunen ansöka om att tingsrätten utser en särskilt förordnad vårdnadshavare, det vill säga en juridisk företrädare som skall försäkra sig om att barnet får det skydd och den omsorg barnet har rätt till fram tills att han eller hon fyller 18 år och blir myndig.

Den gode mannen eller särskilt förordnande vårdnadshavaren har inte något praktiskt ansvar för den dagliga omsorgen av barnet.

 

 • Familjehem

  När barn och ungdomar av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar behöver barnet flytta till en annan familj. Det kan bero på att föräldrar har problem med missbruk eller sjukdom och inte kan ge barnet det stöd det behöver. Eller att den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelse gör att hen behöver byta miljö.

 • Kontaktfamilj

  Kontaktfamilj är en frivillig insats som socialtjänsten kan erbjuda efter behovsbedömning. Att vara kontaktfamilj innebär att regelbundet ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan handla om ett barn eller ett syskonpar som har behov av stöd. Omfattningen kan variera, men brukar vara 1-2 nätter var tredje till var fjärde vecka. Det kan också röra sig om längre perioder i samband med skollov eller en kombination.

 • Kontaktperson

  En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden.