Sammanträdesdagar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Har kan du ta del av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och kommunala råd.

Sammanträdesdagar år 2024 per beslutsinstans

Nedanstående sammanträdesdagar och klockslag är de som är beslutade i respektive beslutsinstanser inför år 2024. Eventuella justeringar som bestämts senare är inte redovisade pdf-filerna, endast i tabellen.

För uppgift om lokal, se kallelse till mötet.

Sammanträdesordning för kommunala organ 2024 - sammanställning

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (den del som avser beslutsärenden i kommunstyrelsen) har öppna sammanträden för allmänheten.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
klockan 08:30
Kommunstyrelsen
klockan 09:00 (information), öppet sammanträde från kl 13:00
Kommunfullmäktige
klockan 18:30
2024-01-23 2024-02-06 2024-02-19
2024-02-27 2024-03-12 2024-03-25
2024-04-09 2024-04-23 -
2024-04-30 2024-05-14 2024-05-27
2024-05-28 2024-06-11 2024-06-24
2024-06-25 - -
2024-08-20 2024-09-03 2024-09-16
2024-09-24 2024-10-08 2024-10-21
2024-10-22 2024-11-12 2024-11-25
2024-12-03 2024-12-17 -

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tidplan för sammanträden - PDF format

 

Socialnämnden

 
Socialnämndens arbetsutskott
klockan 15:00
Socialnämnden
klockan 17:00
2023-12-11 2024-01-08
2024-01-22 2024-02-05
2024-02-19 2024-03-04
2024-03-25 (kl 14:00) 2024-04-08
2024-04-22 2024-05-06
2024-05-27 2024-06-10
2024-06-17 -
2024-08-26 2024-09-09
2024-09-23 2024-10-07
2024-10-21 2024-11-04
2024-11-25 2024-12-09
2024-12-16 SN jan 2025

Socialnämndens tidplan för sammanträden - PDF format

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har öppna sammanträden för allmänheten.

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott klockan 15:00 Barn- och utbildningsnämnden klockan 18:00
2024-01-24 2024-02-07
2024-03-27 2024-04-10
2024-04-24 2024-05-02
2024-05-29 2024-06-12
2024-08-28 2024-09-11
2024-09-25 2024-10-09
2024-10-23 2024-11-06
2024-11-20 2024-12-04

Barn- och utbildningsnämndens tidplan för sammanträden - PDF format

 

Byggnadsnämnden

 
Byggnadsnämndens arbetsutskott
klockan 13:30
Byggnadsnämnden
klockan 13:30
2024-01-25 2024-02-08
2024-02-22 2024-03-07
2024-03-21 2024-04-04
2024-04-18 2024-05-06
2024-05-30 2024-06-13
2024-08-22 2024-09-05
2024-10-24 2024-11-07
2024-11-21 2024-12-05

Byggnadsnämndens tidplan för sammanträden - PDF format

 

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har öppna sammanträden för allmänheten.

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott klockan 14:00 Kultur- och fritidsnämnden
klockan 14:00
2024-01-24 2024-02-08
2024-03-20 2024-04-04
2024-04-17 2024-05-02
2024-08-28 2024-09-12
2024-10-23 2024-11-07
2024-11-20 2024-12-05

Kultur- och fritidsnämndens tidplan för sammanträden - PDF format

 

Kommunala bolag

 
AB Vaberget klockan 13:00 om inte annat anges
2024-01-23 
2024-03-12 kl 14:00
2024-04-23 kl 16:00 - Årsstämma
2024-05-14 kl 14:00
2024-09-24
2024-10-22
2024-12-17 kl 14:00

 

Kommunala råd

 
Folkhälsorådet klockan 08:30
2024-02-20
2024-10-01

 

 
Rådet för funktionshinderfrågor klockan 13:00
2024-02-12
2024-05-13
2024-09-02
2024-11-11

Rådet för funktionshinderfrågors tidplan för sammanträden - PDF format

 
Kommunala pensionärsrådet klockan 13:30
2024-03-11
2024-06-03
2024-09-30
2024-12-02

Kommunala pensionärsrådets tidplan för sammanträden - PDF format