Påverkan, insyn och delaktighet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Fyra personer i ett möte

Att själv engagera sig politiskt och att rösta i samband med allmänna val är kanske det första man tänker på, men det finns andra sätt att påverka. Genom att lämna synpunkter på kommunens verksamhet i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag kan du vara med och påverka. I vissa processer erbjuds medborgardialoger, exempelvis i olika planarbeten (översiktsplan med flera) i kommunen. Medborgarförslag erbjuds inte i kommunen.

 • Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess

  I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och upprättas i kommunen. Denna rätt kallas för offentlighetsprincipen. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor.

 • Dialogträffar hösten 2023

  Under hösten har vi genomfört ett antal dialogträffar runtom i kommunen och här har vi sammanfattat det vi pratade om och det som alla engagerade deltagare bidrog med.

 • Medborgarundersökningar

  Som ett led i att utveckla och förbättra kommunens verksamheter genomför vi medborgarundersökningar. Undersökningarna görs i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån).

 • Visselblåsning

  Har du som är eller har varit anställd, sökande eller delaktig i Karlsborgs kommuns verksamheter upplevt missförhållanden? Då kan du anmäla det anonymt via vår visselblåsartjänst.

 • Ett ärendes gång

  Ett ärendes gång i Karlsborgs kommun börjar med att en handling inkommer till nämnden eller att en handling upprättas hos den egna nämnden. Vissa ärenden beslutas politiskt medan andra ärende behandlas av tjänstepersoner. Slutligen tas handlingar om hand för arkivering och evigt bevarande eller så gallras handlingarna vid en viss tidpunkt.

 • Överklaga beslut

  Om du tycker ett beslut som kommunen har fattat är fel finns så två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

 • Synpunkt

  Ingenting är så bra så att det inte kan bli bättre! Genom att lämna synpunkter på kommunens verksamheter i form av beröm, förbättringsförslag och klagomål bidrar du till att utveckla verksamheterna. Dina synpunkter är viktiga och vi vill gärna veta vad du tycker.

 • Allmänna val

  Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs andra söndagen i september vart fjärde år och val till Europaparlamentet genomförs vart femte år. Vid sidan av det allmänna valet och EU-valet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige beslutar om.

 • Binär kod med EU-flaggan i förgrundenMi

  Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

  Det är EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och kompletterande svensk lagstiftning om dataskydd och personuppgiftsbehandling som reglerar hur Karlsborgs kommun får hantera personuppgifter. Lagstiftningen talar också om vad du som registrerad har för rättigheter.

 • Diariet på webben

  I diariet på webben för Karlsborgs kommun finns möjlighet att söka efter allmänna och offentliga ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium. Det går att söka ärenden och handlingar som är registrerade från och med 2021-01-01.