Adresser och namnsättning

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Plan- och byggenheten har ansvaret för underhållet av kommunens del av ett landsomfattande adressregister. Adressregistret är kopplat till andra samhällsfunktioner såsom posten, skatteverket och folkbokföringen.

Kommunen beslutar om adresser i tätorterna samt på landsbygden.
De adresser som kommunen fastställer är av typen belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad. Posten beslutar om postnummer och postort för denna adress. Belägenhetsadresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer. Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer eller husnamn. Det förekommer även att gårdsnamnet ingår i landsbygdsadressen.

Lägenhetsregistret

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer.

Lantmäteriet har med hjälp av landets kommuner och fastighetsägare upprättat ett lägenhetsregister.

Kommunerna kommer att ajourhålla detta register. Lägenhetsregistret gör att det blir enklare och billigare att ta fram information om hushåll och bostäder.

Statistiska centralbyrån producera aktuell hushålls- och bostadsstatistik enklare, billigare och med kortare intervaller än tidigare. Det här är skälet till att det upprättats ett lägenhetsregister. Statistik om hur vi bor behövs för att ge bra underlag till beslut på lokal och regional nivå.
Ägare av enfamiljshus behöver inte sända in uppgifter utan i dessa fall hämtas uppgifter från fastighetstaxeringen. Däremot vid nybyggt bostadhus eller fritidshus behöver kommunen uppgifter om boytan för registrering.

Fastighetsägarna har numrerat sina lägenheter efter en nationell standard. Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt nummer) ska också finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Visste du att...

Fastighetsägarna har numrerat sina lägenheter efter en nationell standard.

Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har.

Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt nummer) ska också finnas anslagna väl synligt i fastigheten.