Stranden

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Tjej som spelar spel

På Stranden går barn från förskoleklass till och med årskurs 1. Fyren ligger på Strandskolans skolgård.

Avdelningarna Fyren och Stranden ligger alldeles intill varandra och vi uppmuntrar lek mellan avdelningarna.

Prioriterat mål för läsåret 2023/2024
Rörelse och hälsa.

Fritidshemmets målsättning:

  • Vi vill ge barnen trygghet genom fasta regler och rutiner.
  • Vi vill lära barnen att visa hänsyn och respekt för varandra.
  • Vi värnar om den fria leken som uppmuntrar barnens fantasi och kreativitet.
  • Vi erbjuder, på ett positivt sätt, aktiviteter som är utvecklande.
  • Vi lägger stor vikt vid utomhusaktiviteter.