Svenskt Näringsliv offentliggör ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner - 2023

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

kommunranking

Den 20 september 2023, släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankningen är att erbjuda insikter om var i landet det är mest fördelaktigt att starta och driva företag. Rankningen baseras på totalt 18 faktorer, vars vikt varierar. Årets ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning bland företag, som genomfördes under första kvartalet 2023, och till en tredjedel på statistik från SCB och UC.

Karlsborgs kommun klättrar kraftigt i årets ranking och landar på plats nummer 100, en betydande förbättring jämfört med föregående år då kommunen låg på plats nummer 137.

Framför allt inom områden som rör kommunens service och bemötande, kommunala tjänstemäns attityder till företagande samt dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare har framsteg gjorts. Johan Almgren, näringslivsutvecklare inom Karlsborgs kommun, kommenterar framgången: "Vi är i början av en förändringsresa där Karlsborg vill positionera sig som en kommun där företagen märker att vi är på rätt väg. Företagen här är medvetna om vårt hårda arbete för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Karlsborgs kommun är en attraktiv plats både för befintliga företag och som en plats att etablera sig i. Vår styrka ligger i vår kompakthet, där närheten till både tjänstepersoner och beslutsfattare är en klar fördel. Oavsett om det rör sig om tjänstepersoner eller politiker strävar vi efter att vara professionella, handlingskraftiga och tillmötesgående."

Det är glädjande att notera att det arbete som vi startat och som läggs ner för att vara en attraktiv kommun för företagande och näringsliv avspeglar sig i årets mätning. Tillväxt och goda förutsättningar för näringslivet är viktiga parametrar för Karlsborgs fortsatta positiva utveckling. Det är prioriterade frågor för den politiska ledningen, säger Torbjörn Colling (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Svenskt Näringsliv är företagsklimatet summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. I Karlsborgs kommun handlar det om att vara en liten kommun där dialogen är enkel, oavsett om den förs med tjänstepersoner eller politiker.

Svenskt Näringsliv har i över 20 år undersökt det lokala företagsklimatet i samtliga av Sveriges kommuner. Genom en årlig enkät ger företagen själva betyg på flera områden som påverkar företagsverksamheten i sina respektive kommuner. I rankingen jämförs enkätsvaren från samtliga 290 kommuner i landet.

 

Läs mer om Svenskt Näringslivs ranking om det lokala företagsklimatet här!