Inackordering

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du ska få inackorderingstillägg. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (t.ex. busskort).

Särskilda regler för Karlsborgs kommun vid ansökan om inackorderingstillägg

Skolschemat ska bifogas ansökan, eller senast vara handläggaren tillhanda minst en vecka innan utbetalning. Kopia på hyreskontrakt ska alltid bifogas, eller vara handläggaren tillhanda minst en vecka innan utbetalning. Utbetalning sker cirka den 28:e i månaden, eller närmaste bankdag innan. Första utbetalning sker i september- och sista i maj månad under det aktuella läsåret.