Detaljplaner som vunnit laga kraft

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft under det senaste året. Vill du ta del av tidigare detaljplaner mailar du fastighetsbeteckningen till bygg@karlsborg.se eller skickar brev till Plan- och byggenheten, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg.