Karlsborgs historia

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs Fästning sett genom ett spröjsat fönster

Varför heter kommunen Karlsborg? När bildades den och varför? Och vad har egentligen Carl XIV Johan med Karlsborg att göra?

Karlsborgs fästning

Karlsborgs fästning – Det kolossala byggnadsverket som under 1800-talet uppfördes för att vid orostider kunna tjänstgöra som rikets reservhuvudstad. Byggtiden för fästningsbygget på Vanäs udde var planerad till 10 år, men blev hela 90 år.

Ett centralt försvar

Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland i kriget 1808-09, blev Stockholm plötsligt en gränsstad och mer utsatt än tidigare.

Den svenska försvarsdebatten var intensiv, men till slut började en plan om ett centralförsvar ta form.

Planen, som drevs framåt av Göta kanals byggnadsherre Baltzar von Platen, gick ut på att en central fästning skulle byggas inne i landet, så att den svenska armén skulle få mer tid på sig att mobilisera. Samtidigt skulle också kungafamiljen, regeringen och guldreserven kunna flyttas till säkerhet inne i landet - om det blev krig.

Närheten till Göta kanal skulle underlätta transporterna, så platsen där fästningen skulle byggas var given. År 1819 beslutade Carl XIV Johan att en fästning skulle anläggas på Vanäs udde vid Vätterns västra strand.

En stad växer fram

Byggnadsarbetet utfördes delvis av fästningsfångar, men också av lantarbetare, soldater och med tiden skickliga yrkesmän, som stenhuggare och timmermän.

Innanför vallarna växte en stad upp efter civila förebilder med bostäder, sjukhus och verkstäder.

Redan på 1820-talet tillkom ett gatunät som ännu ligger till grund för bebyggelsen på fästningsområdet.

Dagens Fästning

Dagens fästning är till glädje för hela familjen och innanför vallarna blomstrar fortfarande samhället. Besök butiker, kaféer och muséet, eller passa på att gå en av fästningsturerna. Titta in på visitkarlsborg.se för att se hela utbudet.

Karlsborg idag

Nuvarande Karlsborgs kommun bildades 1971 genom en samman­slagning av dåvarande Karlsborg och delar av Undenäs och Mölltorps kommuner. I kommunen finns rikligt med sjöar och stora orörda naturområden för rekreation.

Kommunen erbjuder det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. Ett gott urval av bostäder och en aktiv näringslivsbefrämjande verksamhet gör kommunen intressant för både inflyttare och näringsliv. Dessutom finns goda kommunikationer via Skövde till både Göteborg och Stockholm.

Samhälle, arbete och näringsliv

Ungefär 50 % av arbetstillfällena finns inom offentlig verksamhet och de största arbetsgivarna är Karlsborgs kommun och Försvarsmakten med Livregementets husarer (K3). K 3 utbildar en luftburen bataljon och en underrättelsebataljon och ansvarar för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster. Vid K 3 finns också Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola, därutöver Örebro/Värmlandsgruppen som utbildar en del av Hemvärnet.

I övrigt finns flertalet arbetstillfällen inom handel och tillverkning. Bortsett från den offentliga sektorns framträdande roll är Karlsborg en småföretagarkommun. Flertalet företag har under 10 anställda och bedriver verksamhet inom tillverknings- och tjänstesektorn.

Karlsborg har ett mycket vackert läge invid Göta Kanal och Vätterns strand i den nordöstra delen av Västra Götalands län. En stor del av kommunens landyta är riksintressant för sin natur och kulturbygd.