Startsida

Hållbart Karlsborg är en plattform som ska skapa förutsättningar för att med gemensamma krafter driva ett lokalt omställningsarbete mot ett hållbart samhälle. Tanken är att involvera alla aktörer - invånare, företagare och föreningar. Genom ett tydligt fokus på samverkan ska Hållbart Karlsborg ge möjlighet till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation och metodutveckling.

Karlsborgs kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Kommunens invånare bjuds därför in att delta i en enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

Nyheter

 • Näringslivsutvecklare Johan Almgren pratar inför deltagarna

  Engagerad dialog i Forsvik

  28 november 2023

  Höstens fjärde och sista dialogträff gick av stapeln i Forsvik och ett fyrtiotal personer hade letat sig dit. Efter de inledande informationspunkterna blev det många intressanta och givande diskussioner som kommer vara ett bra underlag för framtida planering.

 • Markberedning pågår inför byggnation av nya Strandskolan

  Ytterligare ett steg närmare en ny skola

  22 november 2023

  Förberedelserna pågår för fullt för byggnationen av nya Strandskolan och nu är samtliga byggnader innanför byggstaketet rivna och materialet lastas i containrar.

 • bok hjärta

  Ändrade öppettider på Karlsborgs bibliotek fredag 25 november – söndag 3 december

  14 november 2023

  Nu blir det äntligen reparation av taket efter vårens vattenskada. Det kommer att innebära vissa begränsningar i bibliotekets och tidningsrummets öppettider och service under perioden fredag 25 november – söndag 3 december.

 • Barn som tittar på Ipad

  Nya digitala tjänster inom barnomsorgen

  6 november 2023

  Barnomsorgen i Karlsborgs kommun har infört ett nytt system som erbjuder fler digitala tjänster. De tjänster vi erbjuder via vårt digitala system är följande: Ansökan om plats i förskola eller fritidshem, lämna inkomstuppgifter och godkänna erbjuden plats.

Fler nyheter

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies