Matematik

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Matematik

Kursplanen för matematik  

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer.

Matematik är även ett verktyg inom vetenskaper och yrkesliv samt har en avgörande roll inom naturvetenskap. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband. 

Kursplanens centrala innehåll

För att klara den kurs du ska läsa behöver du ha förkunskap i kursplanens centrala innehåll som examineras i föregående kurs. Du får en individuell planering baserad på den tid du avser att läsa kursen på.

På plats

All undervisning sker på plats i skolan, handledning utanför klassrummet sker i mån av tid. Alla prov skrivs på plats i skolan.

Distans

All handledning sker på, i schemat, avsatta tider efter att du bokat tid. Alla prov skrivs på plats i skolan.

Prövning

Anmälan och betalning sker innan planering lämnas ut. Alla prov skrivs i skolan vid två tillfällen. Minimitid som krävs för en prövning är ca 10 veckor, från första planeringsmötet till betygssättning.

Kurser

Alla kursplaner inklusive centralt innehåll hittar du på Skolverkets hemsida www.skolverket.se 

Grundläggande matematik delkurs 1-4 (motsvarar åk 9)

Förkunskap: kartläggs vid första mötet för att placering i rätt delkurs ska kunna ske.

Dessa kurser erbjuds på plats eller som prövning.

Kurs 1b/1c 

Förkunskap: motsvarande åk 9

Dessa kurser erbjuds på plats eller som prövning. 

Kurs 2b/2c

Förkunskap – 1b/1c

Dessa kurser erbjuds på plats, prövning eller distans.

Kurs 3b/3c

Förkunskap – 2b/2c

Dessa kurser erbjuds på plats eller som prövning.

Kurs 4

Förkunskap – 3b/3c

Denna kurs erbjuds på plats eller som prövning.

Kurs 5

Förkunskap – 4

Denna kurs erbjuds på plats eller som prövning.