Engelska

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Böcker i bokylla, oordning

Engelska, grundläggande nivå.

Kursen för engelska på grundläggande nivå är indelad i fyra delkurser där grundläggande engelska 1 och 2 har samma lärobok: Stepping Stone 1+2. Kort sagt kan man säga att kapitel 1-6 berör delkurs 1 och kapitel 7 till 11 hör till delkurs 2. Delkurs 3 använder textboken Stepping Stone 3 medan delkurs 4 utgår från Stepping Stone 4.

Vid inlärning av det engelska språket arbetar vi, inom samtliga delkurser, med fyra huvudområden; läsa, skriva, lyssna (hörförståelse) samt tala. Du läser för att, i delkurs 4, ha uppnått ett godkänt betyg (minst E) som motsvarar år 9 i grundskolan.

Varje delkurs läggs i regel terminsvis där du har sex timmars platsförlagd undervisning varje vecka.

  • Delkurs 1 innefattar hälsningsfraser, att presentera sig själv, sina intressen samt familj.
  • Delkurs 2 innehåller teman såsom jobb/arbete, resor, mat, etc.
  • Delkurs 3 och 4 har teman utifrån berörda kapitel i respektive textbok (med mer text och svårare grammatik än i delkurs 1 och 2). Vi kommer även att se film med tillhörande filmrecension samt växla mellan textbok samt övriga övningar/arbetsområden. 

Vi utgår från grovplaneringar som har utarbetats till varje delkurs.