Djur, miljö och hälsoskydd

Telefon
0500-49 36 30 (kundtjänst)

E-post
miljoskaraborg@skovde.se

Besöksadress
Hertig Johans torg 2, Skövde

Webbplats:
https://www.miljoskaraborg.se

Postadress
Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsfrågorna sköts av Miljösamverkan Östra Skaraborg. Miljönämndens huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att lagar och regler följs. Miljönämnden vill också inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljösamverkan Östra Skaraborg är en gemensam nämnd för tillsyn/kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för Falköpings, Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg.

Djurskydd

Djurskyddet sköts av Länsstyrelsen.

 • Tillsammans stoppar vi afrikansk svinpest!

  Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

 • Miljö- och hälsoskydd

  Sedan 1 januari 2013 är det kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som utövar myndighetsutövningen inom områden som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

 • Djurskydd

  Djurskyddet sköts sedan den 1 januari 2009 av Länsstyrelsen. Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå länsstyrelsen ska du kontakta polisen i stället.

 • Fåglar

  Hos kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ligger tillsynen över olägenheter orsakade av djur, till exempel kajor eller andra fåglar. Med olägenhet menas en störning som kan påverka hälsan och som inte är ringa eller tillfällig. Det är dock alltid i första hand djurägaren eller fastighetsägaren som ska förebygga olägenheter.