Smittspridning - skyddsåtgärder i kommunens vård- och omsorgsverksamheterna

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Covid 19 är enligt beslut från Folkhälsomyndigheten inte längre smittspårningspliktig. Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionens indikationer för provtagning har däremot inte ändrats vilket innebär att patienter och omsorgstagare med symtom på Covid- 19 inom kommunal vård och omsorg fortfarande ska provtas eftersom svaret har betydelse för vårdhygieniska åtgärder.

Regler för säkra besök på Haganäset

För att skydda våra vårdtagare mot olika former av smitta gäller särskilda regler för säkra besök på Haganäset och våra LSS-boenden.

Det innebär följande:

  • Besökare uppmanas att använda sig av den skyddsutrustning som erbjuds, bland annat munskydd. 
  • Vid sjukdomssymtom ska man inte besöka närstående i våra verksamheter. 
  • Besökare på Haganäset ska inte uppehålla sig i allmänna lokaler utan besöket får ske på den boendes rum. 

Smittskyddsåtgärder inom vård- och omsorgsverksamheten

Spridningen av olika smittor är på en hög nivå och därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att skydda vårdtagare och förhindra ytterligare smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheten. Det handlar bland annat om att personal använder rätt skyddsutrustning utifrån vad situationen kräver. 

Provtagning inom vård- och omsorgsverksamheten

  • Provtagning för Covid-19 för boende och personal sker vid minsta symtom, även diffusa. 
  • Provtagning kan också göras som ett led i smittspårning vid konstaterad smitta. 
  • Anhöriga meddelas i de fall där vårdtagaren som ska provtas har gett sitt samtycke till det. Vi informerar också om provsvaret.