Familjerätt

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Pappa med barn

Familjerätten är en del av socialförvaltningen och en stor del av uppdragen kommer från tingsrätten. Det kan handla om utredningar kring vårdnad, umgänge eller boende. Det är Familjerätten Norra Skaraborg - en del av Mariestads kommun - som handlägger familjerättsärenden för Karlsborg.

Behöver du hjälp inom det här området är det alltså Familjerätten Norra Skaraborg som du ska vända dig till. På deras hemsida finns mer utförlig information om vilken typ av ärenden som de kan hjälpa till med. Där hittar du även kontaktuppgifter till familjerättssekreterarna. 

Länk till Familjerätten Norra Skaraborg

Familjerätt kan exempelvis gälla frågor om:

  • vårdnad, boende och/eller umgänge med barn som efter en skilsmässa/separation behöver lösas
  • frågor om adoption
  • samarbetssamtal