Digitala sammanträden

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Som följd av coronapandemin har Karlsborgs kommun beslutat att tillåta vissa politiska möten med ledamöter på distans. Det framgår av din kallelse till sammanträdet om mötet är digitalt eller fysiskt. Om mötet är fysiskt får deltagande på distans endast ske i undantagsfall och med ordförandes godkännande.

För att tjänstgöra på distans behöver det ske på lika villkor genom att ljud- och bildöverföringen sker i realtid. 

Ledamöter och ersättares ansvar  

Före sammanträdet

Ledamoten ska:

  • Säkra en fysiskt avskild och lämplig plats, där du sitter ostört och ingen obehörig kan störa mötet eller överhöra överläggningarna. Stäng av bakgrundsljud som exempelvis radio. Använd gärna hörlurar/headset för att säkerställa att inkommande ljud inte kommer ut mera än i mötesdeltagarens egna hörlurar.

  • Kontrollera att enheten är laddad med strömförsörjning under hela sammanträdet.

  • Kontrollera i god tid innan mötet att du har fullgod internetuppkoppling samt att ljud och bild fungerar. I digitala politiska möten är det inte tillåtet att göra bakgrunden oskarp eller att ersätta bakgrunden med en bild.

Om du som ledamot kallar in en ersättare som ska delta på möte via distans, försäkra dig om att personen som ersätter dig har koll på det den behöver veta inför det digitala sammanträdet och att personen i fråga har tillgång till länk för mötet.

Under sammanträdet

Precis som vid ett vanligt sammanträde är det ordförande som fördelar ordet. 

Ledamoten ska:

  • Ha påslagen webbkamera under hela mötet och riktad mot sig under beslutspunkter.

  • Ha mikrofonen avslagen under mötet om du inte har fått ordet. Du ansvarar själv för att slå på, respektive av din mikrofon i samband med att du begärt och fått ordet. 

  • För att begära ordet används handuppräckningsfunktionen. 

  • Sekretess - avidentifiera de enskildas namn i ärenden som innehåller uppgifter med sekretess. Samt var aktsam med övrig information som kan användas för att identifiera individen i fråga.

Teknisk utrustning

För distansmöten använder Karlsborg kommun Microsoft Teams. Du kommer att ansluta till mötet i Teams genom att du får en länk via e-post. Karlsborgs kommun tillhandahåller läsplatta med webbkamera till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och i nämnderna. Se anvisning nedan om hur du ansluter till Teams möte från iPad.

Själva kallelsen och dagordningen för politiska sammanträden når du via Ciceron Assistent som är ett webbaserat digitalt stöd just för politiska sammanträden. I Ciceron Assistent loggar du alltid in med BankID.

Så säger kommunallagen

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § får ledamöter delta i sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på samma villkor.