Klagomålshantering

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Klagomålshantering innebär att barn, elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen som utreder frågan och åtgärdar eventuella brister i verksamheten.

För oss är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten. Om du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt skollag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Vill du lämna klagomål eller synpunkter på verksamheten kan du välja mellan följande alternativ:

  • Klagomål och synpunkter kan lämnas direkt till den som klagomålet berör muntligen eller skriftligt.
  • Klagomål och synpunkter kan även lämnas via Lämna synpunkt.  För att du ska få återkoppling i ärendet behöver vi dina kontaktuppgifter men du har självklart möjlighet att vara anonym om du så vill.  

 

Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.