Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Uppdraget är bland annat att ge förskolor, fritidshem och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna. Vi har till uppgift att skapa bra förhållanden för barnen när de befinner sig i våra verksamheter.

Resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd ska hanteras på ett sätt som är effektivt och stödjer personalen i deras arbete med barn och elever.

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvara för bland annat följande områden: 

  • Förskoleverksamhet

  • Fritidshem

  • Grundskola

  • Gymnasieskola

  • Vuxenutbildning

  • Barn- och elevhälsa

  • Studievägledning

Skola och förskola

 Utformningen av skolan ska ske med inriktning att öka såväl utbudet av utbildningar som kvaliteten i utbildningarna. Det är särskilt viktigt att utveckla möjligheterna till eftergymnasial utbildning och högskolestudier. Kvaliteten i förskolan och grundskolan ska öka genom att nya arbetsformer prövas. Detta ska i sin tur bidra till ett större intresse och motivation hos eleverna för lärande samt en mer intressant miljö och arbetssituation för lärarna.