Solceller

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Är åtgärden bygglovspliktigt?

I Karlsborgs kommun krävs det ett bygglov för installation av solceller då stora delar av kommunen som ligger inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Bygglovsplikten gäller för dig som bor i ett detaljplaneratområde som också ligger inom totalförsvarets riksintresse.

Följande handlingar ska lämnas in till plan- och byggenheten

  • Ansökan om bygglov -beskriv så utförligt som möjligt.
  • Förslag till kontrollplan - kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  • Detaljerad information om solcellsanläggningen - märke/fabrikat, prestanda etc.
  • Situationsplan - i valfriskala på A3 eller A4 format som visar vilken byggnad solpanelerna placeras på.
  • Fasadritning - i valfriskala på A3 eller A4 format som visar var solpanelerna ska placeras.
    OBS! Kom ihåg mått och lutning.

Skicka in din ansökan

Du ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt i vår e-tjänster NovaBygg.

För att ansöka om bygglov för solceller väljer du e-tjänsten "Söka bygglov och andra åtgärder" och väljer sedan e-tjänsten solceller
Genom att använda e-tjänsten får du tillgång till enkla steg- för steganvisningar, du kan följa handläggningen av ditt ärende samt kommunicera med din bygglovshandläggare direkt i e-tjänsten.

Söka bygglov och andra åtgärder