Kommunala bolag

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborgs kommunkoncern omfattar, förutom kommunen, även ett antal kommunala bolag. Dessa bolag äger kommunen till 100%.

Bolagens verksamheter styrs genom de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om. 

 

Kommunens helägda bolag

  • AB Vaberget - moderbolag till de övriga bolagen
  • AB Karlsborgsbostäder
  • Karlsborgs Energi AB
  • Karlsborgs Energi Försäljning AB
  • Karlsborgs Värme AB - dotterbolag till Karlsborgs Energi AB
  • Karlsborgs Turism AB

Läs mer om våra bolag på deras egna webbplatser samt i kommunens årsredovisningar.