Nämndernas och fullmäktiges uppdrag

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i nämnden. Fördelningen av platser i nämnden följer valresultatet. Fullmäktige utser även nämndens ordförande och en eller två vice ordförande som tillsammans utgör nämndens presidium.

Kommunfullmäktige fastställer nämndens uppdrag i ett reglemente. I nämndens reglemente anges nämndens ändamål, grunduppdrag, ansvar och befogenheter, regler och arbetsformer för nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige kan bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott men om fullmäktige inte bestämt något i reglementet om utskott får nämnden själv besluta om detta.

Det är viktigt att du är medveten om innehållet i din nämnds reglemente /arbetsordningen för fullmäktige eftersom den är grunden för nämndens arbete och beslut.

Information om nämnder i Karlsborgs kommun samt vad nämnden ansvarar för

Information om kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun samt vad kommunstyrelsen ansvarar för

Information om kommunstyrelsen i Karlsborgs kommun samt vad kommunstyrelsen ansvarar för

Reglementen för nämnderna och arbetsordning för fullmäktige finner du under sidan "Styrdokument", rubrik "Politik- Reglementen"