Vad är folkhälsa?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Papper i olika färger, formade som händer

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

God hälsa på lika villkor

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsan påverkas och bestäms av människors livsvillkor, levnadsvanor och olika faktorer i samhällsmiljön.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att främja hälsa, förebygga ohälsa och sträva efter att utjämna skillnader i hälsa. God folkhälsa ger stora vinster för både individen och samhället. Människor som mår bra kan vara mer produktiva, mer aktiva i sina liv och delta fullt ut i samhället. Detta är viktigt för Karlsborgs utveckling och tillväxt.

Hälsa - ett individuellt mått

Hälsa däremot är ett individuellt mått och handlar om vilket hälsotillstånd man har fysiskt och psykiskt, men också den upplevda hälsan. Vi bär alla ett ansvar för vår egen hälsa och har därmed ett delansvar för den gemensamma folkhälsan.

Samverkan för ett hållbart och effektivt folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett område som påverkar alla och är ett gemensamt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om samverkan mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer för att fördela ansvaret dem emellan. Samverkan ger förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart och effektivt folkhälsoarbete för att uppnå folkhälsomålen.