Karlsborgs biblioteks styrdokument

Telefon
0505-17169

Besöksadress
Svanhultsvägen 9

Postadress
546 94 Undenäs

Bibliotekets verksamhet styrs av olika styrdokument. Många gånger är det politiker som har bestämt att vi måste följa dessa dokument - t ex bibliotekslagen. Här kan du se vilka dokument som styr vår verksamhet.

Karlsborgs biblioteksplan

En ny biblioteksplan är antagen av Kommunfullmäktige. Biblioteksplanen gäller från 1 juli 2018 till och med 31 december 2023