Kommunernas klimatlöften

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Symbol för Klimat 2030

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Inom ramen för satsningen finns det totalt 30 klimatlöften och Karlsborgs kommun har antagit 3 av dessa:

  • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter (löfte nr 8)
  • Vi använder cirkulära möbler (löfte nr 10)
  • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål (löfte nr 12)

Under 2023 ska nya klimatlöften antas och dessa ska gälla under perioden 2024-2026.

Läs mer på klimat2030.se: