Funktionsnedsättning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

Om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd med utgång från dina behov och din livssituation. Man kan till exempel ha behov av att träffa andra i samma situation, få information och kunskap, enskilda medmänskliga samtal eller annan form av stöd som du behöver. Målsättningen är att kunna erbjuda ett så individuellt och flexibelt stöd som möjligt.

För mer information, välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigstöd.