Bryggan

Mobiltelefon
070-315 93 00

Besöksadress
Västra vägen 39

Postadress
546 31 Karlsborg

Barn med ryggsäck

På Bryggan går elever från årskurs 2 till årskurs 5. Bryggan ligger i en byggnad på Strandskolans skolgård.

Vi bedriver en pedagogisk verksamhet före och efter barnens skolvistelse. Vår ambition är att vi tillsammans med skolan och förskoleklass ska ge barnen en meningsfull och stimulerande dag.

Prioriterat mål för läsåret 2023/2024
Rörelse och hälsa.


Fritidshemmets målsättning:

  • Vi vill ge barnen trygghet genom fasta regler och rutiner.
  • Vi vill lära barnen att visa hänsyn och respekt för varandra.
  • Vi värnar om den fria leken som uppmuntrar barnens fantasi och kreativitet.
  • Vi erbjuder, på ett positivt sätt, aktiviteter som är utvecklande.