Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Inom barn- och utbildningsförvaltningen jobbar ca 200 personer. Förvaltningen har till uppgift att skapa bra förhållanden för barnen när det befinner sig i skolan, på fritids eller på förskolan. Förutom ansvaret för förskola, pedagogisk omsorg och utbildningsverksamhet ingår även barn- och elevhälsan som inrymmer öppna förskolan. Ansvaret gäller även kommunens uppföljning av ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller annan sysselsättning.

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Verksamheter:

Administration

Förskola och pedagogisk omsorg 

Fritidshem

Grundskola

Gymnasium

Vuxenutbildning