En-tvåbostadshus

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

En eller tvåbostadshus innehåller som mest två bostäder som vanligtvis kallas för villa, parhus, radhus eller kedjehus. Planerar du att bygga något av dess krävs det bygglov.