Att bli kontaktperson (LSS)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Män som fiskar

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska göra det möjligt för den enskilde att skapa ett socialt kontaktnät genom att delta i fritidsaktiviteter och intressen och bryta isolering.

Vad ska man göra?

Det är i första hand brukarens behov och intressen som ska styra vad ni gör. Ibland kan det vara svårt att hitta på och då hjälps ni åt. Om man vill göra något som tar lite längre tid än vanligt så kan man ”spara” ihop några tillfällen. Detta måste man planera och vara överens om.

När ska man träffas?

En del vill ha en bestämd dag, andra tycker att det kan vara olika. Vardag eller helg, dag eller kväll, det har ingen betydelse. Det viktiga är att du och brukaren är överens om när ni ska träffas. Om det blir förhinder är det viktigt att meddela detta till brukaren så fort som möjligt. Om brukaren ställer in era träffar ofta så måste du kontakta ansvarig.

Avtal

När du börjar som kontaktperson kommer vi att skriva ett avtal. I avtalet står det hur ofta ni ska träffas, uppsägningstid och ersättningar.

Ersättning

Som kontaktperson får du ersättning för uppdraget i två delar. En del består av ett arvode, den andra av en omkostnadsdel. Det grundar sig på en viss procent av basbeloppet beroende på hur ofta man träffas.
Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter som blir när ni gör saker tillsammans, t.ex. biobiljett, fika o.s.v. Du betalar din del och brukaren sin del. Likadant gäller vid resor.

Tystnadsplikt

Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får lämna ut uppgifter om din brukares personliga förhållanden och du får inte berätta det du och brukaren pratar om för någon. Du kommer att få skriva under tystnadsplikt- sekretessförsäkran i samband med att du skriver på avtalet.

Sjukdom

Om man som kontaktperson är sjuk vid något enstaka tillfälle kan man göra igen den tiden senare. Om du vet att du kommer att vara sjuk en längre period så måste du höra av dig till ansvarig. Då kan man göra ett uppehåll i uppdraget.

Undrar du över något eller är intresserad av uppdraget kontakta enhetschef, se Kontakt.

Kontaktperson är att vara medmänniska, du behövs!

”Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.”