Folkhälsa och social hållbarhet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Olika människor

Kommunfullmäktige har beslutat att Karlsborg ska vara en socialt hållbar kommun. Utvecklingen av hälsan i befolkningen är central för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.

Det lokala folkhälsoarbete utgår från kommunfullmäktiges mål om en socialt hållbar kommun samt Karlsborgs kommuns Vision 2020, vilken betonar att en förbättrad folkhälsa ska vara en prioriterad del i arbetet för en hållbar utveckling.

Social hållbarhet - människors behov och välbefinnande i centrum

En samhällsutveckling för en socialt hållbar kommun innebär en utveckling där människors behov och välbefinnande sätts i centrum. Arbetet tar sin utgångspunkt i de demokratiska värdena och de nationella folkhälsomålen. Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.

En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa bland kommuninvånarna. Genom att exempelvis erbjuda en bra utbildning till barn och unga för att ge en bra start li livet, erbjuda attraktiva bostadsmiljöer och genom att värna om äldres hälsa.

Folkhälsoarbetet ska integreras i all verksamhet

Programmet för social hållbarhet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen i arbetet för en god och jämlik hälsoutveckling för kommunens invånare. Det skapar också förutsättningar för att Karlsborg lever upp till de nationella och regionala målen samt det lokala folkhälsoavtalet mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen (VGR). Programmet ska vara ett verktyg i arbetet med att konkretisera fullmäktiges mål om social hållbarhet och ska användas i vägledning av beslut, uppdrag och insatser. I programmet finns prioriterade utmaningar och åtgärder i arbetet för social hållbarhet som kommunen ska arbeta med de närmaste fyra åren. Arbetsmodellen ska bidra till en långsiktig och tvärsektionell planering av arbetet samt säkerhetsställa att en systematisk tvärsektionell uppföljning sker.