Rivning

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Rivningslov

Det krävs ett rivningslov för att riva byggnader eller hela delar av byggnader, men bara inom områden med detaljplan och i vissa fall med områdesbestämmelser.

Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis friggebodar. Om du ska riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behöver du inte söka ett rivningslov separat, utan detta tas med i bygglovshandläggningen för det nya huset.

Syftet med rivningslov är att kommunen ska kunna bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras, till exempel: 

  • Historiska
  • Kulturhistoriska
  • Konstnärligt värde
  • Miljlömässiga

Skicka in din ansökan/anmälan

Nu kan du ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt i vår nya e-tjänst NovaBygg. Genom att använda e-tjänsten får du tillgång till enkla steg- för steganvisningar, du kan följa handläggningen av ditt ärende samt kommunicera med din bygglovshandläggare direkt i e-tjänsten.

NovaBygg - våra digitala e-tjänster

Rivningsförbud

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud, detta är relativt ovanligt. När en byggnad omfattas av rivningsförbud beror det oftast på att den är kulturhistoriskt värdefull och ska bevaras. Oftast är rivningsförbudet markerat med bokstaven q i detaljplanen. Om byggnaden har rivningsförbud kommer din ansökan om rivningslov säkerligen att avslås.

Även byggnader som inte omfattas av rivningsförbud kan ibland nekas rivningslov på grund av att byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Om du nekas rivningslov kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Riv aldrig utan startbesked!

Innan rivningsarbetet får påbörjas krävs – precis som vid bygglov – att en kontrollplan har lämnats in och att ett startbesked har getts.

Slutbesked utfärdas efter att du har lämnat in en ifylld kontrollplan som visar att alla kontroller är gjorda och att lagstadgade krav är uppfyllda.