Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet eller dagverksamhet. Avgifterna gäller för 2023.

Hemtjänsttaxa

Avgiften för Hemtjänsten bygger på fyra nivåer. 

  • För insatser upp till 2½ timme debiteras du 80 kr per påbörjad kvart
  • Nivå 1 kostar 831 kronor/månad
  • Nivå 2 kostar 1 444 kronor/månad
  • Nivå 3 kostar 2 359 kronor/månad

Den som bor i särskilt boende eller på korttidsboende och växelvård har omvårdnad dygnet runt och omfattas därför av nivå 3. 

Avgifter för övriga insatser i hemmet

Trygghetslarm – 330 kronor/månad

Detta är en fast månadsavgift som du får betala för att du har larm och det blir samma avgift varje månad oavsett hur många gånger du använder larmet. Avgiften löper på tills du säger upp den.

Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade trygghetslarm betalar en make 330 kronor/månad och den andra maken 165 kronor/månad.

Matdistribution – 349 kronor/månad

Detta är en fast månadskostnad som du får betala för att få matportioner hemlevererade till dig. Det blir samma avgift varje månad oavsett hur många portioner du får hemlevererade. Avgiften löper på tills du säger upp den. 

Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade Matdistribution betalar ni 175 kronor/månad vardera. 

Utöver Matdistributionsavgiften får du också betala för dina matportioner. En portion med dessert kostar 71 kronor.

Hemsjukvård – 400 kronor/månad eller 600 kronor/månad

Om du behöver hjälp från kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster får du betala en avgift för det. Detta är en fast månadskostnad som du får betala oavsett hur mycket hjälp du får.

Om du inte har några andra insatser från kommunen är avgiften, ” Endast HSL” 600 kronor/månad. Har du andra insatser är avgiften ”HSL med SoL-insatser”, 400 kronor/månad.

Dagverksamhet

Har du blivit beviljad insatsen dagverksamhet kostar det 79 kronor/gång. Om du vill fika kostar det 26 kronor/portion och lunch kostar 71 kronor med dessert/portion.

Verksamhetsresor

Behöver du åka taxi till dagverksamheten, vi kallar det verksamhetsresa, så kostar det 35 kronor/enkel resa. Verksamhetsresor ingår inte i maxtaxan men det finns ett eget högkostnadstak för verksamhetsresor, du betalar endast för upp till 10 resor per månad oavsett hur många resor utöver 10 du gör.

Maxtaxa

Observera att du, oavsett hur många av ovanstående insatser du har, aldrig betalar mer än maxtaxebeloppet 2 359 kronor/månad för alla dina insatser.

Avgifter för eventuella matportioner ingår dock inte i maxtaxan och betalas därför alltid av alla.