Avgifter för hemtjänst och dagverksamhet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet eller dagverksamhet. Avgifterna gäller för 2021.

Hemtjänsttaxa

Avgiften för Hemtjänsten bygger på fyra nivåer. 

För insatser upp till 2½ timme debiteras du 72 kr per påbörjad kvart

Nivå 1 kostar 754 kronor/månad

Nivå 2 kostar 1 309 kronor/månad

Nivå 3 kostar 2 139 kronor/månad

Den som bor i Särskilt boende eller på Korttidsboende och Växelvård har omvårdnad dygnet runt och hamnar därför i nivå 3. 

Avgifter för övriga insatser i hemmet

Trygghetslarm - 297 kronor/månad

Detta är en fast månadsavgift som du får betala för att du har larm och det blir samma avgift varje månad oavsett hur många gånger du använder larmet. Avgiften löper på tills du säger upp den.

Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade trygghetslarm betalar en make 297 kronor/månad och den andra maken 148 kronor/månad.

Matdistribution -   317 kronor/månad

Detta är en fast månadskostnad som du får betala för att få matportioner hemlevererade till dig. Det blir samma avgift varje månad oavsett hur många portioner du får hemlevererade. Avgiften löper på tills du säger upp den. 

Om ni är två makar (eller sammanboende) som båda har blivit beviljade Matdistribution betalar ni 158 kronor/månad vardera. 

Utöver Matdistributionsavgiften får du också betala för dina matportioner. En portion med dessert kostar 61 kronor.

Hemsjukvård - 400 kronor/månad eller 600 kronor/månad

Om du behöver hjälp från kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster får du betala en avgift för det. Detta är en fast månadskostnad som du får betala oavsett hur mycket hjälp du får.

Om du inte har några andra insatser från kommunen är avgiften, ” Endast HSL” 600 kronor/månad. Har du andra insatser är avgiften ”HSL med SoL-insatser”, 400 kronor/månad.

Dagverksamhet

Har du blivit beviljad insatsen dagverksamhet kostar det 71 kronor/gång. Om du vill fika kostar det 23 kronor/portion och lunch kostar 61 kronor med dessert/portion.

Verksamhetsresor

Behöver du åka taxi till dagverksamheten, vi kallar det verksamhetsresa, så kostar det 41 kronor/enkel resa. Verksamhetsresor ingår inte i maxtaxan men det finns ett eget högkostnadstak för verksamhetsresor, du betalar endast för upp till 10 resor per månad oavsett hur många resor utöver 10 du gör.

Observera att du, oavsett hur många av ovanstående insatser du har, aldrig betalar mer än maxtaxebeloppet 2 139 kronor /månad för alla dina insatser. Avgifter för eventuella matportioner ingår dock inte i maxtaxan och betalas därför alltid av alla.