Att bli kontaktperson (SoL)

Telefon
0505-172 86

E-post
vard.och.omsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Haganäset
Parkvägen 33
546 33 Karlsborg

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
546 82 Karlsborg

Kontakter

Yngre personer läser dagstidning

En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med psykisk funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska göra det möjligt för den enskilde att skapa ett socialt kontaktnät genom att delta i fritidsaktiviteter och intressen och bryta isolering.

Vem kan få en kontaktperson?

Den som har en psykisk funktionsnedsättning och som har behov av en kontaktperson.

Vad kostar det att få en kontaktperson?

Det är kostnadsfritt för den som har behov av en kontaktperson.

Var ansöker jag om en kontaktperson?

Ansökan om kontaktperson görs hos biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.