Stöd till barn och unga

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Flickor som kollar på mobiler

Alla kan vi må dåligt ibland. Det är inte alltid man kan vara glad och man behöver ibland tillåta sig själv att känna det man känner när inte livet fungerar som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du är orolig över något, till exempel problem i familjen, är du alltid välkommen att höra av dig till socialförvaltningen.

Koll på soc - allt du behöver veta om socialtjänsten

På webbsidan "Koll på soc" kan du som är barn/ungdom få koll på hur det ska vara hemma och vad du kan göra om du inte har det så, vilken hjälp du kan få om du själv gör saker som inte är bra. Vad är det som gäller när du är placerad i familjehem, HVB eller SiS? Och hur funkar det när du kommer till Sverige på flykt från ett annat land?

Följ med Alex till soc

I kortfilmen " Alex besöker socialtjänsten" kan du följa Alex när han och hans pappa går till socialtjänsten.