Byggnadsnämnden

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Nämnden ansvarar för de frågor som hör samman med rollen som trafiknämnd och byggnadsnämnd inkluderande fysisk planering och mätning och kartering.

 

 

Ledamöter

Byggnadsnämnden har 7 ledamöter.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till nämnden.

 

Lista och kontaktuppgifter över förtroendevalda i Karlsborgs kommun – välj informationstyp ”Förtroendevalda”

Vad ansvarar nämnden för?

Nämnden ansvarar för de frågor som hör samman med rollen som trafiknämnd och byggnadsnämnd inkluderande fysisk planering och mätning och kartering. En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar.

Plan- och byggenheten arbetar på nämndens uppdrag

Plan- och byggenheten som är organiserad under kommunledningsförvaltningen gör det utredningsarbete som behövs för nämndens beslut. I arbetet vägs såväl allmänna som enskilda intressen in. Arbetet  skall ske så att rättssäkerheten upprätthålls och så att allmänheten ges en bra service. Därutöver biträder plan- och byggenheten kommunstyrelsen med planeringsarbete och sakkunskap som avser markfrågor och exploatering. 

Reglemente för byggnadsnämnden