Så styrs Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunen har ansvar för flera samhällsfunktioner. En del måste kommunen göra medan andra funktioner är frivilliga. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som genomför besluten. På de här sidorna får du aktuell information om politiska händelser, hur Karlsborg styrs och hur du själv kan vara med och påverka.

Karlsborgs kommun är indelad i fem nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Byggnadsnämnden

Nämnderna är en politisk nivå där beslut fattas.

Varje nämnd har en förvaltning med sina tjänstemän som bereder ärenden till politiken och genomför de beslut som politikerna fattar.

 • Vad ansvarar kommunen för?

  Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel skola, äldreomsorg, om du söker bygglov eller besöker biblioteket. Karlsborgs kommuns verksamheter styrs av folkvalda politiker och organiseras i förvaltningar, bolag och stiftelser.

 • Kommunens organisation

  Karlsborgs kommun är indelad i fem nämnder med tillhörande förvaltningar. Nämnderna är en politisk nivå där beslut fattas. Förvaltningarna med sina tjänstemän bereder ärenden till politiken och genomför de beslut som politikerna fattar. Här kan du läsa om kommunens indelning i olika nämnder, förvaltningar, bolag, rådgivande organ och kommunalförbund.

 • Sammanträdesdagar

  Har kan du ta del av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och rådgivande organ.

 • Kallelser, handlingar och protokoll

  Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll från våra olika beslutande och rådgivande organ.

 • Digital anslagstavla

  Detta är Karlsborgs kommuns digitala anslagstavla för nya protokoll. Från att ett protokoll är publicerat på den här platsen har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga besluten. För att kunna överklaga måste du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Styrdokument

  Kommunen har många olika typer av styrdokument. Här tar du del av Karlsborgs kommuns planer, riktlinjer, regler och andra dokument som reglerar vårt arbete.

Kommande sammanträden

Fler händelser