Fjärrlån

Telefon
0505-17030

E-post
biblioteket@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 36

Öppettider
Mån-fre kl. 12.00-18.00, Lör kl. 10.00-13.00

Postadress
546 32 Karlsborg

Kontakter

Fjärrlån - lån från andra bibliotek om boken inte finns hos oss.

Litteratur som inte finns i Bibliotek Mellansjös utbud kan ofta lånas in från andra bibliotek. Vi kan vända oss till andra svenska folkbibliotek och till universitetsbibliotek i Sverige och övriga Norden. En fjärrlånebeställning kan också leda till att biblioteket köper boken.

Vi kan hjälpa till att finna specifika titlar eller göra sökningar för att få fram vad som finns inom önskade ämnesområden. Man kan också beställa tidnings- och tidskriftsartiklar.

När det gäller fjärrlån av kurslitteratur så är det bra att känna till följande:

  • det tar oftast tid eftersom efterfrågan är så stor.
  • lånetiden är ofta begränsad till en låneperiod eftersom många står i kö.
  • högskolor och universitet lånar i många fall inte ut sin kurslitteratur till andra bibliotek.

Det är alltid det utlånade biblioteket som bestämmer både lånetid och låneregler (visst material får endast läsas på biblioteket).

Ett fjärrlån inom Norden kostar ingenting, men det bibliotek vi beställer boken ifrån kan ibland ta ut en avgift som du får betala. Vid fjärrlån utanför Norden och artikelkopior tillkomer en kostnad.