Korttidsvistelse

Telefon
0505-172 86

E-post
vard.och.omsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Haganäset
Parkvägen 33
546 33 Karlsborg

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
546 82 Karlsborg

Kontakter

 Vandring i skogen

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till avkoppling och miljöombyte.

Korttidsvisetelse

Korttidsvistelse är till för att ge avlösning och för att ge den enskilde möjligheten till avkoppling och miljöombyte. Korttidsvistelse kan anordnad i korttidshem eller i annan familj.

Vad kostar det?

Insatsen korttidsvistelse är kostnadsfri men den enskilde står för  mat- och resekostnaderna till och från korttidsvistelsen.

Vart ansökar jag?

Ansökan om korttidsvistelse görs hos biståndshandläggare.