För dig som har frågor kring våld i nära relationer

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Som anhörig kan du befinna dig i situationer där du möter våld av olika slag. Inom kommunen finns hjälp att få, både för den som är utsatt för våld och för den som själv riskerar att utsätta andra.

På följande sida finns information både om olika former av våld och vilka verksamheter man kan vända sig till vid frågor och behov av stöd. 

Hot och våld i nära relationer