Ombyggnation av Carl Johanskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Illustration över Carl Johanskolan efter en ombyggnation

Kommunens högstadieskola, Carl Johanskolan, får en ansiktslyftning! Renoveringen som omfattar hela skolan pågår under perioden 2022-2024.

Efter en grundlig planering i dialog med skolledning, personal och elever startade om- och tillbyggnationen i oktober 2022 och beräknas vara klar inför höstterminens start 2024. Först ut är den röda tegelbyggnaden (Hus A). Hela arbetet genomförs som ett partneringprojekt, en form av totalentreprenad i tät samverkan mellan entreprenören och kommunen.  

Ett självklart pedagogiskt och socialt fokus

Renoveringen omfattar alla skolbyggnader och har ett självklart pedagogiskt och socialt fokus där ytor för studier, samvaro och kreativa möten blir viktiga inslag i en mängd förbättringar. Bland annat ska den så kallade övningsbyggnaden (Hus D) genomgå en större förändring med flera olika mötesplatser, en mini-aula, en större hemkunskapssal och möjlighet till ökad samverkan inom slöjdämnena. 

Mer ändamålsenliga lokaler

Harald Lundqvist är skolchef och han ser fram emot renoveringen som han menar är en naturlig utveckling för att klara framtidens krav. Nu rustar vi Carl Johanskolan för framtiden och får mer ändamålsenliga lokaler utifrån modern pedagogik och arbetsmiljökrav, säger han. 

Även utemiljön får ny gestaltning

Entréerna till övningsbyggnaden och huvudbyggnaden får även de en välbehövlig ansiktslyftning och i direkt anslutning till huvudentrén utvecklas ett lättillgängligt skolbibliotek. Renoveringen blir också märkbar utvändigt då utemiljön och skolgården kommer att omfattas av ett antal förbättringar. Skolan kommer att få en mer inbjudande gestaltning för både elever och personal, säger Harald och syftar bland annat på att stora delar av de kala asfaltsytorna byts ut mot miljöer som ska präglas av trivsel och grönska både för avkoppling under lediga tider och som en del i skolarbetet. Vi kommer att få en skola som Karlsborgsborna kan vara stolta över, slår Harald fast.

Tekniska åtgärder

I samband med ombyggnationen sker även en rad tekniska åtgärder som bland annat handlar om byte av fönster och hissar, nya installationer för VVS och el samt upprustning av golv och ytskikt. Enligt planeringen säkerställs också att gällande myndighetskrav kring brand, ventilation, radon och akustik uppfylls. 

Inflyttning sker etappvis

Inflyttning sker etappvis allteftersom lokalerna och byggnaderna blir färdigställda. Hela arbetet beräknas vara klar för invigning till höstterminen 2024.