Ombyggnation av Carl Johanskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Illustration över Carl Johanskolan efter en ombyggnation

Karlsborgs kommun planerar nu för en ombyggnation av kommunens högstadieskola, Carl Johanskolan. Arbetet inleds med upphandling av ett så kallat partneringprojekt där det företag som vinner upphandlingen kommer genomföra arbetet i tät samverkan med kommunen. Projektet kommer att innehålla allt från en inledande planering och projektering till den efterföljande ombyggnationen.

Olika alternativ har diskuterats genom åren

En upprustning och modernisering av Carl Johanskolan har diskuterats under många år. En mängd olika alternativ har varit uppe för diskussion, bland att att bygga en helt ny skola, ersätta vissa delar eller behålla och anpassa de byggnader som finns idag. 

Kan utgå från befintliga huskroppar

Efter grundliga undersökningar kan man konstatera att byggnaderna är friska och välskötta. Av den anledningen kommer man att använda befintliga huskroppar, men med ny design och anpassning till dagens och framtidens krav på en modern och ändamålsenlig högstadieskola i Karlsborg.

Carl Johanskolan i ny tappning

Även om planerna inte är fastställda ännu finns det visioner om hur man vill att den framtida skolan ska vara gestaltad med en mer inbjudande skolgård, delvis ny fasadbeklädnad och en stimulerande inomhusmiljö som kan motsvara de krav och förväntningar som dagens pedagogiska arbetssätt utgår från. 

Målet är förstås att elever och personal ska få en finare och bättre arbetsplats att gå till och den nya Carl Johanskolan kommer att tillföra Karlsborg ett stort positivt mervärde.

Det fortsatta arbetet

Inom den närmaste framtiden ligger alltså fokus på att planera för en upphandling av det så kallade partneringprojektet. Därefter sätter arbetet igång och då kommer många berörda grupper att vara involverade. 

Planering i dialog

Planeringsarbetet kommer att ske i tät dialog med alla berörda, till exempel med lärare, annan skolpersonal och med eleverna. 

Uppdaterad information på hemsidan

Mer information om projektet kommer att publiceras här på karlsborg.se efterhand.