Särskilt boende (SoL)

Telefon
0505-172 79

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Individ- och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Den som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till särskilt boende.

Du kan beviljas särskilt boende om du har varaktiga och omfattande behov av tillsyn och stöd, större delen av dygnet. Dina svårigheter behöver vara så stora att det inte är tillräckligt med enbart boendestöd hemma hos dig.

Det är dina mål och behov som styr hur omfattande stödet blir. Är ditt mål att i framtiden kunna bo i en bostad utan personal, så är det ett mål ni kan arbeta för.

Hur får jag särskilt boende (SoL)?

Om du har behov av särskilt boende kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Vad kostar det?

Du betalar hyra och din mat.