Information och stöd

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

På sidan finns det mycket material i form av artiklar, inspelade föreläsningar, utbildningar och tips för anhöriga med olika former av anhörigskap.

Anhörigas riksförbund
De driver även Anhöriglinjen, en stödlinje för anhöriga som bemannas av volontärer med stor erfarenhet.

NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

1177 Vårdguiden - för dig som vårdare eller stödjer en närstående

1177 Vårdguiden - att vara närstående i vården 
Finns riktad information med tips och råd till dig som är närstående till någon äldre.

Navigationskurs demens (digitalt)
innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd för dig som anhörig till någon med demenssjukdom.

Äldrelinjen, 020-22 22 33
Är öppen vardagar kl. 10–15. Den vänder sig i första hand till dig som är 60+ och som mår psykiskt dåligt. Den är även till för dig som är närstående.

FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER

Demenssjukdom och minnessvikt

Svenskt demenscentrums anhörigsidor
Stöttar dig som är anhörig till någon med demens. Svenskt demenscentrum arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Här finns även en handbok och en webbutbildning för anhöriga. På Demenscentrums Youtube-kanal finns flera föreläsningar och filmer att ta del av.

Alzheimerföreningens anhörigsida
Ger råd och stöd för dig som är anhörig till någon med Alzheimer eller annan demenssjukdom.

Demensförbundets anhörigsidor
Ger information till dig som är anhörig till någon med demens. Demensförbundet är politiskt och religiöst obundet och arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. På
Demensförbundets Youtube-kanal finns flera föreläsningar tillgängliga.

Alzheimer Sverige - patient och anhörigorganisation

Unganhörig.se och Fight Dementia
Ger stöd till dig som är ung och anhörig till någon med demenssjukdom.

Funktionsnedsättning

Neuroförbundet
Företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi. De har information om flertalet långvariga sjukdomar.
Neuroförbundet finns även lokalt representerat i Östra Skaraborg.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnskadeförbundet har även en
lokalförening Skaraborg.

STROKE-Riksförbundets anhörigsida 
Du får som anhörig råd, stöd och kunskap kring stroke. Förbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Det finns även en
lokalförening i Skaraborg.

Parkinsonförbundets anhörigsidor
Du får information riktad till dig som anhörig. Parkinsonförbundet finns
också lokalt representerat i Skaraborg.

Inom FUB finns medlemsrådgivare
Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) stöttar dig som anhörig till närstående med utvecklingsstörning.

Riksförbundet Attention
Har information till dig som är anhörig till någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Attention har tre filmer om föräldraskapet och att ha barn med Asperger/ADHD.

Autism- och Aspergerförbundet
Erbjuder bland annat den kostnadsfria webbutbildningen e-autism.

Heja olika
Om barn och unga i behov av särskilt stöd, finns intressant läsning för dig som är anhörig.

Ung och anhörig

Cancerkompisar.se 
Cancerkompisar är en ideell, ickereligiös och partipolitiskt obunden organisation som driver  en gratis förmedlings-tjänst som är öppen för anhöriga från 13 år och uppåt. Här får du kontakt med andra i samma situation.

Syskonkompetens
Är en webbplats med information om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning.

SNUA
Svenskt nätverk för unga anhöriga.
 Har bra material samt tips om exempelvis facebookgrupper för unga anhöriga.

Unga anhöriga berättar
För dig som har en förälder med demenssjukdom. Faktabok som går att
ladda hem som pdf-fil.