Förmåner

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Som medarbetare hos Karlsborgs kommun har du en mängd förmåner. Här kan du ta del av vad du kan förvänta dig som anställd hos Karlsborgs kommun.

Vissa förmåner är kopplade direkt till vårt kollektivavtal, andra har vi efter överenskommelser med fackförbund eller för att vi helt enkelt tycker att våra medarbetare ska ha dem, såsom våra friskvårdserbjudanden. 

Här kan du ta del av information om Karlsborgs kommuns förmåner som anställd. 

Friskvård

Medarbetare som har en sammanhängande anställning om minst 6 månader har rätt till friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme. Det är ett val du gör själv utifrån vad som passar dig bäst. Vi vill inspirera dig att ägna dig åt friskvård på din fritid och öka motivationen för dig som redan är aktiv.

Friskvårdsbidrag
Du får ett friskvårdsbidrag på 1500 kr per år. 

Friskvårdstimme
Väljer du istället friskvårdstimme så har du rätt till 1 friskvårdstimme per vecka vid heltidsanställning, när verksamhet tillåter. Tiden minskar i förhållande till sysselsättningsgrad. 

Massage
Du som har en anställning på minst 6 månader har också möjlighet att boka kostnadsfri massage hos vår samarbetspart. 

Motionssim/vattengymnastik
Som månadsanställd så har du gratis motionssim och vattengymnastik på vår fina simanläggning. 

LEVA-veckorna
Veckorna handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att LEta nya VAnor (eller damma av gamla) för ett hälsosammare liv genom ett program fyllt med roliga prova-på-aktiviteter som kan bli en vana. 

Vår förhoppning är också att veckorna ska gynna engagerade föreningar och näringsidkare och fungera som marknadsföring för deras tjänster och aktivitetsutbud. 

Läs gärna mer om såväl tidigare event som kommande på följande sida. 

Kollektivavtalet AB

Som medarbetare i en kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Du får också en arbetsgivare som har bra kollektivavtal! Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Kollektivavtalen som gäller för dig som medarbetare i kommun ger dig en rad betydelsefulla förmåner, så att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.

I den här broschyren finns några av de viktigaste förmånerna samlade, såsom: 

  • Du över 40 år får extra semester
  • Du fortsätter att tjäna in semester även under sjukskrivning och föräldraledighet
  • Du får kompensation för övertid, obekväma arbetstider, jour och beredskap
  • Du får föräldrapenningtillägg av arbetsgivaren utöver föräldrapenningen från arbetsgivare. 

Försäkringar

Vi vill att du ska känna dig trygg och därför omfattas samtliga medarbetare i Karlsborgs kommun av avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Du som är anställd har automatiskt de försäkringar som parterna har kommit överens om: 

AGS-KL Försäkrar vid sjukdom

TFA-KL Försäkrar vid arbetsskada

TGL-KL Försäkrar vid dödsfall

KOM-KR vid arbetslöshet 

Kompetensutveckling

Vi har avtal med Omställningsfonden om stöd för att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov som medarbetares indivuduella behov.

Omställningsfondens grundstöd både i och efter anställning kan innebära: 

  • Kartläggningssamtal 
  • Validering 
  • Vägledning och rådgivning
  • Studiestöd 

Bäst information om stödet och dina möjligheter som anställd att nyttja det, hittar du på Omställningsfondens hemsida.

Rökfri arbetstid

För att bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare har vi i Karlsborgs kommun rökfri arbetstid. Vi tror att rökfria miljöer främjar både din, dina kollegors och Karlsborgs kommuns invånares hälsa. 

Som anställd har du möjlighet att få stöd i rökavvänjning via vår företagshälsovård.

Gratis alkohol- och drogrådgivning

Som medarbetare har du kostnadsfri alkohol- och drogrådgivning via vår samarbetspartner Aleforsstiftelsen. Du kan höra av dig för egen räkning, vid oro för kollega eller anhörig. Chefer och skyddsombud i organisationen har fri handledning i enskilda ärenden. 

Tjänstepension

Som anställd i Karlsborgs kommun har du en tjänstepension i form av bl a ålderspension och efterlevandepension till vuxen och barn.

Terminalglasögon

Alla anställda som arbetar mer än en timma av dagen vid bildskärm har rätt till synundersökning och vid behov terminalglasögon. 

Särskilda förmåner

Vissa förmåner finns endast inom några av våra verksamheter, såsom: 

Arbetskläder
Arbetskläder finns för bl a medarbetare inom lokalvård, kost, äldreomsorg och till viss del även inom barnomsorg. 

Flexibel arbetstid 
Många av våra verksamheter har flexibel arbetstid som kan underlätta för samspelet mellan arbete och fritid. De arbetstagare som omfattas av flextid kan, utifrån vissa regler och om verksamheten tillåter, förlägga sin arbetstid med hänsyn till personliga önskemål.

Även visst distansarbete är möjligt inom vissa tjänster, vilket bedöms av chef i förhållande till verksamhetens behov. 

Extra semesterdagar
Karlsborgs kommun erbjuder vissa medarbetare möjligheten att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar förutsatt att det finns en överenskommelse med ditt fackförbund och att du har en semestertjänst som varar minst ett helt kalenderår. Det är 5-6 extra semesterdagar som kan generas via överenskommelsen, beroende på din ålder. 

Löneväxling
Som tillsvidareanställd kan man teckna en extra tjänstepensionsförsäkring via löneväxling. Löneväxling innebär att du är frivilligt löneavstående till förmån för den premie kommunen betalar till den extra tjänstepensionsförsäkringen. Löneavståendet verkställs av kommunen genom ett bruttolöneavdrag från din lön.

Tjänstemobil
Som anställd i Karlsborgs kommun, med egen tjänstemobil, finns det möjlighet att teckna avtal för att använda den även privat.