Att bli familjehem

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Vid akuta ärenden kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00.
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ-och familjeomsorgen
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Familj i solnedgången

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till socialtjänsten. Socialtjänstens personal träffar dig och din familj för information om vad ett uppdrag kan innebära.

Hur blir man familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till socialtjänsten. 

Socialtjänstens personal träffar dig och din familj för information om vad ett uppdrag kan innebära.

För att du ska få uppdraget som familjehem gör socialförvaltningen en utredning av dig. Det är en socialsekreterare på socialtjänsten som gör utredningen. Det innebär att du och din familj träffas för samtal.

Det socialtjänsten som beslutar om att placera barnet i familjehem hos er.