Att bli familjehem

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Under situationen med coronaviruset tas inga spontanbesök emot. Kontakta IFO för att boka besök eller för att boka ett digitalt besök.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Familj i solnedgången

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till socialtjänsten. Socialtjänstens personal träffar dig och din familj för information om vad ett uppdrag kan innebära.

Hur blir man familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till socialtjänsten. 

Socialtjänstens personal träffar dig och din familj för information om vad ett uppdrag kan innebära.

För att du ska få uppdraget som familjehem gör socialförvaltningen en utredning av dig. Det är en socialsekreterare på socialtjänsten som gör utredningen. Det innebär att du och din familj träffas för samtal.

Det socialtjänsten som beslutar om att placera barnet i familjehem hos er.