"" Trafik, vägar & resande

Gator, vägar och torg

Karlsborgs kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser.

Resor och kollektivtrafik

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har gemensam handläggning av frågor som gäller viss kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts med mera. Här hittar du information och länkar vidare till information om de frågorna.

Trafik och trafiksäkerhet

Här hittar du information om trafik, parkering och trafiksäkerhet i Karlsborg.

Nedtagning av träd

Kommunens parkavdelning har ansvar för de träd som står på kommunal mark.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies