Ikon understartsida - Trafik, vägar och resande Trafik, vägar & resande

Gator, vägar och torg

Karlsborgs kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser.

Resor och kollektivtrafik

Här hittar du information om alla former av kollektivtrafik i Hjo, Tibro och Karlsborg. I Tibro kommun finns ett gemensamt kollektivtrafikkontor som sköter handläggning av frågor som gäller kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts med mera.

Trafik och trafiksäkerhet

Här hittar du information om trafik, parkering och trafiksäkerhet i Karlsborg.

Nedtagning av träd

Kommunens parkavdelning har ansvar för de träd som står på kommunal mark.

Här hittar du de e-tjänster och möjlighet till självservice som Karlsborgs kommun erbjuder.

Vill du ge beröm eller har du synpunkter och förslag på förbättringar på någon av våra verksamheter i Karlsborgs kommun? På vår Tyck till-sida har du möjlighet att ge dina synpunkter på kommunens verksamheter.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies