Frånvaro och ledighet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn förkyld

Frånvaro och ledighet ska alltid anmälas till skolan.

Anmäl frånvaro

Om barnen på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan komma till skolan, ska vårdnadshavare snarast anmäla detta till skolan. Frånvaroanmälan görs i första hand i Vklass alternativt att ringa till personalrummet på telefonnummer 0505-173 19. Om sjukanmälan gjorts via telefon till personalrummet måste även fritidshemmet meddelas om frånvaron!
 

Ledighet från skolarbetet

Skolan är en arbetsplats, där varje arbetsmoment är viktigt. Om skolan ska kunna uppnå sina uppställda mål, får inte undervisningstiden beskäras i onödan. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.

Endast giltig frånvaro, exempelvis på grund av sjukdom, kan skolan kompensera genom stödundervisning. Vårdnadshavare åläggs ett stort ansvar för att hjälpa eleven att ”ta igen” de moment som eleven missar på grund av ledighet.

Ansökan om ledighet för en elev görs i Vklass. Åk 3 och 6 beviljas ej ledighet under perioden för nationella prov.
Ledighetsansökan ska lämnas in senast 2 veckor innan önskad ledighet.