Hållbart Karlsborg

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Logotyp Hållbart Karlsborg

Hållbart Karlsborg är en plattform som ska skapa förutsättningar för att med gemensamma krafter driva ett lokalt omställningsarbete mot ett hållbart samhälle. Tanken är att involvera alla aktörer - invånare, företagare och föreningar. Genom ett tydligt fokus på samverkan ska Hållbart Karlsborg ge möjlighet till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation och metodutveckling.

 

Delta i enkät om aktiva transporter

Karlsborgs kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde. Projektet är finansierat av Formas. Kommunens invånare bjuds därför in att delta i en enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

Läs mer om projektet och svara på enkäten

Som en del i att skapa drivkraft tänker sig kommunen att arbeta med fokusgrupper och den lösningen kommer att ha stor betydelse för att nå framgång i det lokala omställningsarbetet. Här kan du anmäla intresse av att delta!

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Om Hållbart Karlsborg

För att nå klimatmålen och på riktigt arbeta för en omställning mot ett hållbart samhälle krävs engagemang och drivkraft på lokal nivå. Med Hållbart Karlsborg som en gemensam arena är tanken att kommunens invånare, föreningar, företagare, kommunala bolag och kommunens organisation ska kunna delta i klimatarbetet.

Lokalt ansvar för en global omställning

År 2015 ingick Sverige i Parisavtalet om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader till år 2050. År 2017 beslutade riksdagen om klimatmålet att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utifrån dessa globala och nationella mål tillsammans med regionala mål och strategier får klimatarbetet en tydlig lokal förankring genom Hållbart Karlsborg.

Brett lokalt engagemang

För att åstadkomma förändringar som krävs för omställningen till ett hållbart samhälle är det viktigt att fler aktörer engagerar sig på det lokala planet. Med Hållbart Karlsborg som en gemensam arena är tanken att kommunens invånare, föreningar, företagare, kommunala bolag och kommunens organisation ska kunna delta i klimatarbetet. 

Fokusgrupper för delaktighet

Som en del i att skapa drivkraft tänker sig kommunen att arbeta med fokusgrupper och den lösningen kommer att ha stor betydelse för att nå framgång i det lokala omställningsarbetet. Planering pågår och hur arbetet ska utformas är inte klart ännu, men förhoppningen är att det blir ett stort intresse från samhället. 

Hållbara nyheter

 • Träd med personer som symboliserar samarbete kring miljöfrågan

  Föreläsning - Hur arbetar vi tillsammans för ett hållbart Karlsborg?

  15 maj 2023

  Karlsborgs kommun bjuder in dig som politiker, företagare, förening eller invånare till en kväll med hållbarhet, framtidstro och delaktighet i fokus!

 • Logotyp Hållbart Karlsborg

  Karlsborgs kommun växlar upp klimatarbetet

  11 maj 2023

  Karlsborgs kommun startar igång Hållbart Karlsborg – en arena för att skapa bra förutsättningar för det lokala samhället att accelerera i klimatarbetet. Genom ett tydligt fokus på samverkan är tanken att Hållbart Karlsborg ska ge möjlighet till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation och metodutveckling.

Alla nyheter om hållbarhet