Modersmålsundervisning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Lärare och elever

En information till elever och föräldrar i Karlsborgs kommun för elever med annat modersmål än svenska.

Undervisning i modersmål

De barn som talar ett annat språk än svenska i hemmet kan få undervisning i sitt modersmål i skolan, om minst fem elever önskar samma språk och det finns en lärare att tillgå.

För att ha rätt att delta måste eleven använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Elever kan läsa sitt modersmål som andraspråk, om språket är ett av de nationella minoritetsspråken. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Undervisningen i modersmål ska hjälpa eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen. Undervisningen ska underlätta för eleven att bli aktivt tvåspråkig med dubbel kulturell identitet.

Den som har ett utvecklat modersmål lär sig lättare ett nytt språk, därför är det bra att delta i modersmålsundervisningen.

Undervisningen i modersmål är frivillig för eleverna, men den som anmält sig måste delta i undervisningen. Ansökan om modersmålsundervisning görs på skolan via vår E tjänst på självservice sidan.

Hur anordnas undervisning i modersmål?

Modersmålsundervisningen kan anordnas på olika sätt:

  • Språkval - modersmålet läses i stället för ett främmande språk
  • Elevens val - inom elevens val ska eleven kunna fördjupa sina kunskaper i ett eller flera ämnen, som skolan erbjuder. Här kan eleven välja modersmålsundervisning
  • Utanför timplanen - eleven väljer att läsa sitt modersmål utöver sina andra ämnen.

Vad innehåller undervisningen?

I den nationella kursplanen för modersmål står vilka mål som undervisningen ska sträva mot. Betyg ges i modersmål på samma sätt som i övriga skolämnen. Vill du läsa mer om kursplanen för modersmål följ länken till Skolverket nedan.

Studiehandledning på modersmål

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.